Wray Herbert – Šalamounova (paradoxní) moudrost

Král Šalamoun, třetí vládce židovského království, je považován za vzor moudrosti a mudrcovského rozhodování. Říká se, že během jeho dlouhé vlády jeho radu vyhledávali lidé z velkých dálek. Ale pravdivou (a mnohem méně známou) skutečností je také to, že jeho osobní život byl plný špatných rozhodnutí a neovladatelných vášní. Zobrazit více