Steve Pavlina – Strach z úspěchu: Co se stane, pokud uspěješ?

Občas se zastavíš u cíle, u kterého si myslíš, že bys jej chtěl dosáhnout. Přesto se ti nezdá, že bys pro jeho dosažení vyvíjel dostatečné úsilí. Není to tím, že by ses bál selhání nebo odmítnutí. Cesta k cíli se zdá být dostatečně jasná a může být dokonce i zajímavou výzvou. Občas se ti povede posunout se trochu dopředu, ale většinou se prostě nemůžeš dostat do toho potřebného stavu „proudění“ a nejsi si přesně jistý proč. Tohle se často stává u dlouhodobých cílů, které vyžadují akci v nepravidelných intervalech, jako například hubnutí nebo vytvoření vlastního podnikání a následný odchod z práce.

V těchto situacích mi přijde užitečné zeptat se na tuto otázku: Co se stane, pokud uspěješ? Zapomeň na své přehnané naděje nebo obavy a pokus se realisticky odhadnout, co se pravděpodobně stane. Dosáhneš svého cíle. A potom co? Co se ještě  změní?

Neodpovídej jen tak zběžně: „Pokud zhubnu, budu štíhlý.“ Vyhraď si aspoň 15-30 minut a zamysli se nad tím, jak se tvůj život skutečně změní, jakmile dosáhneš svého cíle (bez TV, radia, nebo jiných rozptylujících faktorů). Často narazíš na neočekávané vedlejší účinky, o kterých nemusíš vědomě tušit, ale podvědomě ti můžou bránit v tvém úsilí. Například pokud hodně zhubneš, možné vedlejší účinky mohou být tyto: lidé si toho všimnou a budou mít poznámky, jiní lidé se tě budou ptát na rady ohledně hubnutí, možná budeš muset trvale změnit svůj životní styl, aby sis udržel svoji novou váhu, možná budeš muset koupit nové oblečení, možná se staneš pro ostatní atraktivnější a budeš přitahovat více sociálních setkání (ať už chtěné, nebo nechtěné), tví přátelé s nadváhou ti mohou začít závidět, tvá rodina může být proti tvým životním změnám, můžeš se cítit vystresovaně ve snaze udržet si svoji novou váhu, můžeš se obávat toho, že si už nebudeš moc dopřát určitá jídla, a tak dále.

Jen velice vzácně mají cíle jen samá pozitiva. Úspěch vyžaduje změnu a změna má pozitivní a negativní důsledky. Lidé často tvrdí, že chtějí v něčem uspět, ale ve skutečnosti v jejich situaci negativa úspěchu převažují nad pozitivy. S tímto problémem se dá vypořádat například tak, že budeš o těchto negativech vědomě přemýšlet a poté je jedno po druhém vykořeníš. Vykořenit negativní vedlejší efekt znamená přijít na to, jak jej naprosto eliminovat, nebo se s ním smířit a naučit se s ním žít.

Je samozřejmě užitečné zaměřit se na pozitivní důsledky tvého cíle. Ale nezapomeň si občas prohlédnout i jeho temnou stranu a přijmout, že s ní se budeš muset také vypořádat.

Na rozdíl od strachu ze selhání a strachu z odmítnutí může být strach z úspěchu daleko zákeřnější, protože je téměř vždy podvědomý. Ale problémem není až tak samotný strach z úspěchu jako spíše strach z vedlejších efektů úspěchu, z nichž některé mohou být opravdu nežádané. Strach, který není vědomě zkoumán, má tendenci růst. Důvodem je jednoduché operantní podmiňování – když se vyhneš něčemu, čeho se bojíš (vědomě, nebo nevědomě), automaticky toto vyhýbavé chování upevňuješ. Takže pokud se kvůli skrytému strachu z úspěchu vyhýbáš práci na svém cíli (klidně i nevědomě), upevňuješ návyk prokrastinace, a jak jde čas, stává se těžší a těžší přimět se něco udělat. Zákeřné!

Otázka „Co se stane, pokud uspěji?“ ti pomůže tento problém vyřešit, protože zaměří tvoji vědomou pozornost právě na tento strach. Strach má tendenci smrsknout se, když jej zkoumáš, což ti pomůže pustit se do akce. Dá se to vyjádřit i tak, že je tvé podvědomé operantní podmiňování oslabováno vědomým dozorem. Vím, že se některým lidem nelíbí slovo „strach“ s ohledem na své vlastní chování – nezaměřuj se až tak na konkrétní slovo, klidně tomu říkej „vyhýbavé chování“, jestli se ti to líbí více.

Dodatečnou výhodou je, že můžeš navrhovat inteligentní řešení pro všechny obavy, které se dostaly na světlo tvého vědomí a které mohou být signálem nevyřešených problémů. Když se opět vrátím k našemu příkladu s hubnutím, pokud hodně zhubneš, nejspíš si budeš muset sehnat nové oblečení. A pokud nemáš peníze, aby sis koupil nové oblečení, pak je to skutečný problém, kterému se budeš muset věnovat (pokud ti nevadí nosit nadměrně velké věci). I takový jednoduchý problém může stačit k tomu, aby podvědomě sabotoval tvé úsilí, pokud neuznáš jeho existenci. Ale jakmile tuto situaci vědomě prozkoumáš a předem vymyslíš, jak se s ní vypořádat, řekneš tím svému podvědomí, že se toho už toho problému nemusí obávat, protože máš připravené praktické řešení.

Zvažme i jinou možnost. Řekněme, že se sebe sama zeptáš „Co se stanu, pokud uspěji?“ a po zvážení všech vedlejších efektů si uvědomíš, že toho cíle vlastně ani nechceš dosáhnout. Negativa převažují pozitiva. Na to jsem narazil, když jsem si vytvořil plán pro rozvoj mého podniku pro vývoj her, ale nedělal jsem takový pokrok, jak bych chtěl. Když jsem se sám sebe zeptal na tuto kouzelnou otázku, uvědomil jsem si, že jsem vlastně nechtěl tohoto cíle a všech jeho vedlejších efektů dosáhnout. Ve skutečnosti jsem se chtěl přesunout k psaní a mluvení na plný úvazek a práce na mém stávajícím podnikání by mě od tohoto důležitějšího cíle odváděla. Rozvoj mého podnikání se zdál být cílem, který bych měl chtít, ale když jsem se zamyslel nad tím, kam by mě splnění tohoto cíle dovedlo, uvědomil jsem si, že to není ten úspěch, který jsem opravdu chtěl. Nebylo lehké tento fakt přijmout a uvědomit si, že můj původní žebřík k úspěchu byl nyní opřen o špatnou budovu. Takže po pochopení možných důsledků jsem tento cíl smetl ze stolu.

I nyní, když si stanovuji cíle zaměřené na psaní a mluvení jako moji novou kariéru, si uvědomuji, že i zde jsou velké vedlejší efekty. Jednoduše nemám dostatek mentální kapacity pro dvě kariéry na plný úvazek. Jedním z nejtěžších vedlejších efektů bylo vzdát se mých cílů a snů, které jsem měl pro mé podnikání s hrami. Všechny ty kreativní nápady na hry, které nebudou nikdy existovat… a potenciální hráči, kteří je nikdy nezažijí… ale to všechno má menší váhu než úspěch v mé nové kariéře. Vytvořit novou hru, která vyzve, zabaví a pobaví hráče je úžasné, ale pomáhat lidem růst mě naplňuje ještě více. Pro mě osobně je velice osvěcující prozkoumat všechny tyto vedlejší efekty jeden po druhém a přijmout je.

Co se stane, pokud uspěješ? Pokud zhubneš… domluvíš si rande… vysloužíš si povýšení… začneš podnikat… otěhotníš… přestaneš kouřit… staneš se milionářem… protáhneš se…?

(originální článek)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *