Steve Pavlina – Jak dělat všechno špatně

Zatímco obvykle píšu pro lidi, kteří chtějí své životy zlepšovat, jsem si vědom toho, že existuje mnoho jiných lidí, kteří se chtějí vydat opačnou cestou. Tito lidé záměrně odmítají kroky, které by vedly ke znatelnému zlepšení jejich života. Jsou raději, když je všechno špatně – co nejdéle je to možné.

Občas se přehmátnou a omylem udělají něco správně. Tyto neúmyslné úspěchy jsou obvykle schopni brzy sabotovat, ale jsou ještě raději, když mohou těmto pozitivním zkušenostem v první řadě předcházet.

Pokud se počítáš mezi tuto neuznávanou a nedoceňovanou skupinu lidí, nabízím několik návrhů, jak se lépe bránit úspěchu a zajistit si až do smrti samá selhání.

Špatná cesta

Všimni si cest, po kterých kráčí šťastní a úspěšní lidé… a vyhni se jim. Zvol si raději některou z oblíbených cest, která ti pomůže dosáhnout přinejlepším průměrných výsledků. Ty by měly bezpečně zabránit nechtěným pocitům naplnění. Nejlepší cesty jsou takové, kde se cítíš, jako bys chodil v kruhu, dokud nejsi už příliš unavený a musíš jít do důchodu. Rovinky a cesty z kopce jsou často dobrou a oblíbenou volbou. Vyhýbej se cestám, které vedou přes kopce nebo podél hor, pohled z vyšší výšky je zneklidňující. Zamiř směrem k terénu, který se ti nelíbí, protože je snadnější nesnášet svůj život, když nesnášíš své prostředí. Pokud se ti navíc ještě povede se ztratit, tak je to optimální.

Špatné tendence

Udělej si inventuru návyků, které pro tebe vytváří ty nejlepší výsledky a poté se jich zbav. Nahraď je návyky, které zaručují žádný postup kupředu. Ještě lepší jsou návyky, díky kterým sklouzáváš nazpátek. Sleduj často televizi. Stravuj se rychlím občerstvením. Vyhni se cvičení. Udělej z Facebookování nejlepší část svého dne.

Špatné místo

Je důležité žít na místě, který vyvolává dojem stálosti a nikam nesměřuje. Hledej místa, která přitahují lidi s průměrným, nebo podprůměrným příjmem a vyber si prostředí tak ošklivé, že by v něm ani Shakespeare nedokázal nic vytvořit. Žij s lidmi, kteří tě budou povzbuzovat v tom, aby ses vydal cestou, kterou očividně nechceš. Velmi nápomocné může být bydlení u rodičů tak dlouho, jak jen to je možné.

Špatný čas

Nikdy se nepouštěj do činnosti, když se můžeš ze zpoždění nějak vymluvit. Zůstaň na postranní čáře a vyhýbej se hracímu poli tak dlouho, jak jen můžeš. Buď nedochvilný. Časem se ti příležitosti přestanou naskytovat. Když přijdeš pozdě, budeš pod menším tlakem, protože toho od tebe nikdo nebude moc čekat. Pokud se pustíš do činnosti příliš brzy, riskuješ úspěch.

Špatný důvod

Lidé jsou přirozeně zvědaví a dříve či později se tě začnou ptát na tvé plány. Existuje neférová domněnka, že každý by měl zlepšovat svůj život, takže se musíš naučit odvracet jejich zvídavé dotazy falešnými odpovědmi. Když si povšimnou nedostatku tvého pokroku, sveď vinu na externí vlivy, jako třeba ekonomika, nespravedlivost tvého šéfa, nesnesitelnost tvojí ex-, atd. Pokud řekneš lidem pravdu, mohou se tě pokusit motivovat ke změně, což rozhodně nechceš.

Špatný den

Pokud se ti zdá, že jsi spíše ranní ptáče, vstávej pozdě. Pokud se cítíš lépe, když si přispíš, donuť se vstávat brzo. Během dne se snaž dělat opak toho, co tě činí šťastným a produktivním. Většině lidí v tomto ohledu pomáhá najít si práci, kterou nemají rádi. To zajistí, že i když budou mít náhodou příjemné ráno a/nebo večer, hodiny strávené v práci celodenní náladu stáhnou ke dnu, což vede k optimálnímu nepříjemnému prožití dne.

Špatný týden

Když se ti povede prožít několik špatných dnů v řadě, můžeš vytvořit velice průměrný týden – dokonce až rovnou špatný týden, když se budeš snažit. Je podstatné nedělat o víkendu žádnou činnost, která dobije tvoji energii – zabij co nejvíce času leností, nečinností a bezvýznamnou zábavou. Tvým cílem je začít pondělní ráno v mizerné a beznadějné náladě. Pokud se ti během týdne podaří udržet si pocity stresu, deprese nebo znuděnosti, jsi za vodou. Jakmile se dostaneš do této rutiny, nedělej nic, co by ji mohlo narušit.

Špatná metoda

Pouč se ze selhání ostatních a poté je napodob. Používej metody, které už byly v minulosti prokázány jako neefektivní, to ti zajistí podobně mizerné výsledky. Podívej se také na svoji vlastní minulost. Všimni si toho, co v tvém životě nikdy nefungovalo, a pak v tom pokračuj. Pokud to nefungovalo tehdy, nebude to fungovat ani teď.

Špatná technika

Nesnaž se být příliš kreativní, nebo inovativní. Pokud můžeš, napodobuj techniku někoho jiného. Zapadnout v davu je bezpečnější, než z něj vystupovat jako odlišný jedinec. Je snadnější bránit se před úspěchem, pokud budeš preferovat oblíbené techniky většiny lidí. Nedělej nic příliš neobvyklého. Styl se až moc přibližuje úspěchu.

Špatná směs

Ujisti se, že klíčové části tvého života nejsou mezi sebou kompatibilní. Sežeň si práci, kde ti neplatí dost peněz, abys mohl pokrýt své náklady. Dostaň se do vztahu, ve kterém tvůj partner neumí vycházet s tvými přáteli. Zásobuj svoji kuchyni jídlem, po kterém se většinou necítíš moc dobře. Udržuj svůj život v nerovnováze.

Špatné geny

Připadej si bezmocně a sváděj všechny své problémy na svoji DNA. Ať se tvé geny stanou tvoji absolutní překážkou. Ignoruj pravdu, která říká, že tvé myšlenky z velké části určují, jak se budou tvé geny projevovat.

Špatné cíle

Je těžké vyhnout se stanovování cílů, protože část tvého mozku chce zaplnit tuto mezeru. Zaplň toto volné místo pseudo-cíli, které se přilnou k tvým cílovým receptorům a efektivně budou blokovat skutečné cíle, které by se náhodou mohly dostat na jejich místo. Tyto pseudo-cíle osvědčeně fungují: vydělávej více peněz, dostaň se do vztahu, najdi si práci, atd. Nedostatek specifických detailů usnadňuje následnou prokrastinaci.

Špatné způsoby

Pokud se náhodou octneš v situaci, kdy pracuješ na nějakém cíli, vyber si tu nejzdlouhavější cestu. Místo vytvoření skutečného podniku, který poskytuje hodnotu a vydělává peníze se raději zaměř na zbytečnou práci, jakou je třeba nadměrná starost o design tvého loga nebo vizitek. Často měň projekty, aby se nikdy nic nedokončilo. Vytvářej iluzi postupu, aniž bys ve skutečnosti cokoliv udělal.

Špatný plán

K dosažení svých cílů si vytvářej chybné plány, ve kterých by každý inteligentní člověk našel spoustu děr. Ujisti se, že alespoň jeden důležitý krok vyžaduje viteál.

Špatné ruce

Nestaň se v ničem příliš dobrým. Dovednost je klíčem k úspěchu, takže se snaž být co nejvíce nekvalifikovaný. Vyhýbej se knihám, audio programům, seminářům a vzdělaným lidem. Tvé vzdělání skončilo před dlouhou dobou, nesnaž se jej vzkřísit. S každým uplynulým rokem zaostávej dovednostně stále více pozadu.

Špatné oči

Dívej se na svět z perpesktivy, která v tobě vyvolává bezmoc. Přestaň na problémy nahlížet z úhlů, ze kterých se dají snadno řešit. Pokud budeš u problémů dělat z komára velblouda, bude snazší být ochromen. Pokud nějaký problém vypadá příliš jednoduše, mohl bys dostat chuť jej vyřešit a to by jen zrychlilo tvoji cestu za úspěchem – špatný nápad!

Špatná výhra

Stanovuj si cíle, které od tebe ostatní očekávají, i kdyby tě příliš nezajímaly. Všichni kromě tebe mají určitě pravdu, takže se tomu přizpůsob a předstírej, že se ti to líbí.

Špatné otázky

Ptej se na otázky, které ti nikdy neposkytnou nápomocné odpovědí, jako například „Proč se nikdy nemůžu posunout dopředu?“, „Proč jsou na mě vždycky lidé zlí?“, „Proč jsem si nejistý ve společnosti?“

Špatné odpovědi

A teď se pokus na tyto pitomé otázky odpovědět. Snaž se být tak bezmocný, jak jen můžeš. Nemůžu se nikdy posunout dopředu, protože jsem hloupý. Lidé jsou na mě zlí, protože jsem nikdo. Jsem si ve společnosti nejistý, protože nemám žádné sociální dovednosti, takže vím, že se zesměšním jakmile otevřu pusu.

Špatný buben

Pochoduj do rytmu bubnu někoho jiného, nikdy ne podle vlastního. Nejlepší je řídit se radou lidí, kterým na tobě záleží, ale jsou příliš nekompetentní, než aby věděli, o čem mluví. Získávej rady o zdraví od obézních kuřáků. Zamysli se nad finančními radami lidí, kteří sotva dokážou zaplatit své účty. Příbuzní jsou často skvělým zdrojem podobných rad.

Špatná spodina

Často se scházej se ztroskotanci a udělej si z nich přátele. Nebo ještě lépe, přísahej své skupině trosek věrnost. Pokud někdo ukáže sebemenší náznak ambicí nebo inteligence, obviň jej z bláznovství a buď jej otup dostatečným množstvím alkoholu, nebo jej rovnou vyhoď z tvého kmene. Otevřeně přivítej nové členy, kteří demonstrují svoji znalost sarkasmu a kteří mají sbírku videoher blížící se velikostí té tvoji.

Špatná energie

Záměrně se snaž vyhnout vibracím štěstí, úspěchu a naplnění. Při jakékoliv šanci si představuj své selhání. Když se cítíš naštvaně, vybičuj ten pocit až do zuřivosti. Když se cítíš smutně, tak krm svůj smutek dokud se z něj nestane vleklá otupělost, která přetrvává týdny. Hodně si dělej starosti. Věz, že s tebou vždy jde všechno z kopce.

Špatná znamení

Přijď na to, že jsi zkonzumoval dostatečné množství kávy latte, aby se konečně probudily tvé doposud spící senzibilní schopnosti. Vylož jsi všechny příchozí textové zprávy jako znamení, že jsi na správné cestě, přestože lidé, kterým záleží na tom, že existuješ, jsou stejně ztraceni, jako ty. Interpretuj zdánlivý nedostatek pokroku v jakékoliv fyzické oblasti tvého života jako spirituální růst. Vnitřní růst je vždycky neviditelný.

Špatná intenzita

Buď 28 z 30 dní v měsíci nešťastným peciválem, který si myslí, že vstát v sedm ráno je vrchol ambicí. A poté se na 48 hodin zblázni a vyprávěj všem o inspiraci a o nápadu, který nikdy neuskutečníš. Jednou do měsíce si udělej touto pohádkou dobře; potom se vrať zpět do útulného komfortu nečinnosti.

Špatná melodie

Víš, že jsi na cestě k bídě, když se snažíš naslouchat tvoji životní písni a vnímáš jenom neharmonický, rozladěný hluk. Pokud něco začne fungovat a ty začneš slyšet něco připomínající skutečnou hudbu, přijď na to, co vytváří tu ošklivou harmonii a poté to znič.

Špatně příliš dlouho

Pokud už teď aplikuješ většinu z výše zmíněných metod, tak by ses neměl bát o to, že tvá bezútěšná existence bude někdy infikována úspěchem, štěstím nebo naplněním. Můžeš se uvolnit a zvolna mířit do rakve. Jen tak dál!

Mimochodem, tento příspěvek byl inspirován písničkou Wrong (Špatný) od Depeche Mode. Podívej se na video na Youtube.

(originální příspěvek)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *