Mark Manson – Proč lidé ve vztazích podvádějí

Genghis Khan si vzal svoji ženu, když mu bylo 16 let a společně měli čtyři děti. Dnes genetici odhadují, že 16 milionů mužů v Asii (to je každý dvoustý) je přímými potomky Genghise Khana. Ale tím nechci říct, že by Khan svoji ženu podváděl, nebo tak něco. Koneckonců jsem u toho nebyl. Ale Khan v historických záznamech tvrdí, že jeho naprosto nejoblíbenější kratochvílí, kromě vraždění svých nepřátel a kradení jejich koní, je znásilňování jejich žen a dcer. A vzhledem k tomu, že dobyl celou Asii a půl Evropy, lze bezpečně říci, že to je spousta žen a dcer.

Historikové odhadují, že byl zodpovědný za něco přes 40 milionů mrtvých. To bylo tehdy 11% světové populace. Genocida je náročná a stresující práce. Takže jasně, pokud si chtěl stranou s někým trošku (nuceně) zaskotačit, kdo ho mohl zastavit?1Ano, vtipkuji o znásilnění. Uklidni se sakra. Ve skutečnosti není známo, jestli byl Khan tak násilný, nebo ne.  Nebo jestli skutečně nutil stovky žen ke styku. Někteří historikové se domnívají, že to celé byla jen propaganda sloužící k zastrašení jeho nepřátel. Tak či tak to byl pěkný drsňák.

Mongol Empire MapTeritoriální mapa žen oplodněných Genghis Khanem.

Ale co tohle – Genghis Khan nebyl jediným mužem, který kdy podvedl svoji ženu. Já vím, já vím. Taky mě to překvapilo. Ale ukazuje se, že nevěrnost není u mužů a žen až tak neobvyklá. Ve skutečnosti výzkumy odhadují, že se nevěra vyskytne v téměř jedné čtvrtině manželství. A to jen počítáme lidi, kteří odpověděli upřímně, nebo na to přišli.2Statistiky nevěrnosti jsou známé tím, že je obtížné dojít je skutečnému výsledku. Ale většina průzkumů obecně shledala, že asi 25% párů zažilo někdy ve vztahu nevěru. Muži také trochu více podvádějí, než ženy. Nicméně čím více finančně nezávislá žena je, tím je pravděpodobnější, že bude nevěrná. Podívej se na: See: Blow, A. J., & Hartnett, K. (2005). Infidelity in committed relationships II: A substantive review. Journal of Marital and Family Therapy, 31(2), 217–233. (Nevěrnost ve vztazích II: Podstatné přezkoumání. Žurnál manželské a rodinné terapie).

V posledních dnech mi chodí hodně emailů. Lidé mi povídají o svých životech a občas se mě na něco ptají. Otec se mnou už nemluví. Mí přátelé si myslí, že jsem šprt. Jak mám pojmenovat mého psa? Ahoj, vezmeš si mě?

Spousta těchto emailů se týká mezilidských vztahů. A spousta těchto vztahů je asi tak zdravá, jako virus eboly. Jsou chladné, odměřené, bez lásky a masožravé. Slýchávám příběhy o zlomených srdcích a o samotě, o lhaní a o podvádění a o bolesti. Vždycky je v tom bolest.

A spousta takových emailů nevyhnutelně končí nějakou formou otázky: „Proč?“ Proč mi to dělá? Proč na tom mému partnerovi už nezáleží? Proč se nezmění?

Algoritmus věrnosti

Tolstoj řekl, že všechny šťastné vztahy jsou stejné, ale každý nešťastný vztah je svým způsobem unikátní.3Tato známá věta z románu Anna Karenina ve skutečnosti zní takto: „Šťastné rodiny jsou všechny stejné; každá nešťastná rodina je nešťastná svým vlastním způsobem“. Pouze jsem nahradil slovo „rodina“ slovem „vztah“, aby se to k tomuto článku hodilo. Řekl bych, že je to pravda. Ale myslím si, že otázka věrnosti, tedy proč se někteří lidé rozhodnou zůstat věrní a jiní ne, je poměrně přímočará a má jednoduchou odpověď.

Přišel jsem na to, že je pro mnoho lidí velmi těžké smýšlet o nevěře logicky. Místo toho začnou zuřit a vyhazovat krámy ostatních lidí na trávník. Nebo se stanou natolik smutnými a ublíženými, že se nedokážou na situaci podívat rozumně a vidět všechny ty varovné znaky daleko za nimi.

Takže se pojďme na tento problém podívat logicky. Vím, že algoritmy nejsou zrovna romantické nebo sexy. Ale to platí i pro podvádění. Takže do hajzlu s tím, tady máš algoritmus.

SEBEUSPOKOJENÍ > INTIMNOST = PODVÁDĚNÍ

  1. Jako lidé máme přirozenou touhu uspokojovat sami sebe. Dobré jídlo. Dobrý sex. Málo práce. Spousta spánku. Porno a videohry a kukuřičné vločky.
  2. Jako lidé máme také přirozenou touhu po intimnosti a pocitu, že jsme milováni někým jiným, že s někým sdílíme náš život.
  3. Naneštěstí jdou tyto dvě touhy často proti sobě. Abys dosáhl intimnosti a lásky, musíš občas obětovat své sebeuspokojení. A abys dosáhl sebeuspokojení, musíš občas obětovat trochu lásky a intimnosti.Může se jednat o něco jednoduchého, jako například dívat se na film, který nemáš rád nebo účastnit se nějaké nudné pracovní oslavy, které je ti jedno. Ale může se také jednat o něco hlubokého a komplexního, jako například svěřit se svému partnerovi se svými obavami a nejistotami nebo se vědomě zavázat, že danou osobu ve vztahu po dobu neurčitou nepodvedeš.
  4. Pokud si člověk cení sebeuspokojení více než intimity ve vztahu, přestane se pro vztah obětovat a pravděpodobně bude nevěrný. Pokud si člověk cení intimity ve vztahu více než vlastního sebeuspokojení, bude dobrovolně obětovat část svého sebeuspokojení, aby zůstal věrný.
  5. Představ si to jako váhu. Na jedné straně máš sebeuspokojení a na druhé intimnost. A pokud někdy strana sebeuspokojení bude vážit více než strana intimity, no, tak získáš nevěrného partnera.

    Untitled

  6. To se může stát ze dvou důvodů Prvním je, že je daný člověk prostě povrchní a sobecký a potřebuje být neustále uspokojován. Druhý důvod je ten, že vztah selhává v poskytnutí dostatečné intimity a touhy.4Tady by ses mohl zeptat „A co upřímnost?“, protože podvádění je neodmyslitelně neupřímné. Je pravda, že upřímný člověk, který si zvolí své vlastní sebeuspokojení, raději vztah ukončí, než aby podváděl. Nicméně zádrhelem je, že upřímnost také vyžaduje odložit své sebeuspokojení stranou, protože být upřímný a ranit pocity ostatních lidí není ani uspokojující, ani zábavné.

Pojďme se podívat na každý důvod zvlášť.

Důvod 1: Přehnaná potřeba sebeuspokojení

Podle mě je definicí dospělosti schopnost odložit sebeuspokojení stranou ve prospěch důležitějších dlouhodobých cílů.

V práci nemasturbuješ, protože by tě vyhodili. Každé ráno nesnídáš čokoládový dort, protože bys mohl ve 32 letech dostat infarkt. Nepícháš si heroin přímo do očí předtím, než jedeš vyzvednout děti ze školy, protože… Ježíši, vážně to musím vysvětlovat?

Jasně, tyto věci jsou příjemné, ale ty máš větší a důležitější starosti a jsi schopný odložit své sebeuspokojení stranou, aby ses mohl těmto starostem věnovat.

Říká se tomu „dospělost“. Říká se tomu „být rozumným“. Říká se tomu „nebýt naprostý břídil“.

Podvádění spadá do stejné kategorie. Jistě, může být příjemné třít své genitálie o tvář toho krásného cizince, ale dospělý člověk je schopný udělat krok vzad a odložit stranou své uspokojení ve prospěch důležitějšího životního závazku.

Existují dva druhy sebeuspokojujících podvádějících lidí: nešťastní lidé, kteří si něco přehnaně kompenzují a lidé v pozici moci. 5Lammers, J., Stoker, J. I., Jordan, J., Pollmann, M., & Stapel, D. A. (2011). Power increases infidelity among men and women. Psychological Science, 22, 1191-1197 (Moc zvyšuje pravděpodobnost nevěry u mužů a žen. Psychologická Věda).

Nešťastní přehnaní kompenzátoři se neustále zaměřují na vlastní uspokojení, protože při pomyšlení na sebe sama se cítí tak bídně, že se neustále potřebují cítit dobře, aby to zakryli. Pokud je tvůj bývalý nevěrný partner nešťastným přehnaným kompenzátorem, pak podvádění pravděpodobně není tou jedinou sebeuspokojující a destruktivní činností, kterou provozují. Mimo to se může jednat například o člověka těžce závislého na alkoholu, těžkého večírkáře, závisláka na drogách nebo někoho, kdo šplhá po hřbetech ostatních.

Nebo se prostě snaží ovládnout svět.

Lidé v pozici moci jsou prostě lidé v pozici moci. Je to třeba Genghis Khan. Nebo z nedávné historie, Bill Clinton a Arnold Schwarzenegger. Jsou to lidé, kterým nikdo neříká „ne“ nebo jim za jejich činy nehrozí žádné hmatatelné důsledky. Nebo v případě Khana člověk který prostě vyvraždil celou provincii nevinných lidí a chtěl další týden strávit krvavými orgiemi se všemi místními pannami. Jen do toho, chlape.

Ale nemusí se jednat jen o lidi kteří mají sociální moc. Můžou to být také lidé, kteří mají naprostou moc nad vztahem, lidé, kterým nehrozí za jejich činy žádné důsledky od jejich partnerů. Ano, svému partnerovi můžeš nevědomky dovolit, aby tě podvedl. Čímž se dostáváme k druhému důvodu.

Důvod 2: Nedostatek skutečné intimnosti.

Není zrovna raketová věda říct, že pravděpodobnost nevěry ve vztahu je přímo úměrná tomu, jak bídný daný vztah je.

Problémem je, že mnoho lidí si tu bídu ve svých vlastních vztazích neuvědomuje. Pocházejí z rodiny plné bídných vztahů a/nebo mají dlouhou historii bídných vztahů, takže jim ani nepřipadají bídné, ale prostě normální.

A potom jsou překvapeni, když jim ženušku ohýbá mlékař. Všechno bylo tak dobré, co se stalo?

Ne, všechno nebylo dobré, kovboji. Vysvětlím ti proč.

Milk man magazine coverZatracený mlékař. Vždycky krade naše ženy.

Podívej, existují dva vzorce vztahů, které končí tím, že některý z partnerů druhého podvede. Oba dva mají společné to, že nejsou jasně vymezené hranice. A oba vytvářejí iluzi, že „všechno je skvělý“, přičemž je vztah ve skutečnosti hnijící hromada kravských hoven, která má na sobě namalovaná velká, červená srdíčka.

První situace je taková, kdy jeden partner cítí, že pro toho druhého „dělá všechno“. Stará se o něj, dává mu vše, co potřebuje a v některých případech jej podporuje. Takový partner vypadá jako zatracený svatoušek a co se pak stane? Druhý partner jej podvede.

Důvod, proč je toto chování ve skutečnosti toxické, je právě ten, že pro svého partnera děláš vše. Když se staráš o všechny jeho problémy a dáváš mu najevo, že nehledě na to, co se stane, mu vždy pofoukáš bolístku, dáváš tím v podstatě najevo, že jeho činy nebudou mít žádné důsledky. Přijde o práci, protože zase masturboval v kanclu, a ty se rozhodneš jej podpořit. Poté stráví příštích šest měsíců na tvém gauči, zatímco ty za něj neúnavně rozesíláš jeho životopis. Proč si myslíš, že by se měl změnit? Proč si myslíš, že by se měl někdy zastavit a zauvažovat nad svým chováním?

Kdybys měl psa, který ti neustále čůrá na koberec a ty bys ten koberec po něm vždy vyčistil protože BOŽÍNKU JÁ JEJ TAK MILUJU, proč by to ten pes měl někdy přestat dělat?

To se stane, když tě takový člověk podvede. Jsi opravdu překvapený, zatímco si jeho chování vedoucí k nevěře celou dobu podporoval a dovoloval. Ne, není to tvoje „chyba“, ale stejně tak jsi tomu zatraceně nepomohl.

Věř tomu nebo ne, ale zdravý a milující vztah vyžaduje, aby jeden člověk druhému občas řekl „ne“. Vyžaduje, aby se každý jedinec postavil za sebe a za své potřeby. Protože teprve poté mohou dva lidé jako seberespektující jedinci mluvit o tom, co pro ně ve vztahu bude a nebude fungovat.

Další situací, která vždy končí podváděním, je šíleně panovačný a žárlivý partner.

Zeptám se tě na tohle – kdybys byl ve vztahu s partnerem, který ti pravidelně bez dovolení prohledává telefon, neustále vyžaduje vědět, kde se právě nacházíš, naštval se pokaždé, když si vyjdeš s přáteli bez něj a křičel na tebe až do zrudnutí, pokud bys mu jeden den nezavolal nebo nenapsal, proč bys mu nebyl nevěrný?6Po většinu posledních pěti let žiji v Latinské Americe, v kultuře, kde jsou lidé ve svých vztazích extrémně panovační a žárliví. A nedovedu ti ani říct, kolikrát jsem viděl podobný scénář.

Chci tím říct, že partner se k tobě už v podstatě chová, jako bys jej podvedl, přestože jsi neudělal nic špatně. Tak proč jej skutečně nepodvést? Nic se tím nezhorší.

A přesně to se stane. „No, můj manžel na mě stejně každý den ječí. A teď když jsem s mými přáteli a dali jsme si pár jablečných martini, jsem si uvědomila, že s ním stejně nejsem už asi rok šťastná. Takže proč bych nepolíbila tohohle pěkného chlapa, který se mnou teď flirtuje? Na rozdíl od manžela je na mě milý. A až přijdu domů, tak stejně dostanu seřváno tak či tak. Takže proč ne?“

A bum, mlékař opět udeří.

Panovačné/žárlivé chování dává najevo extrémní nejistotu a nedostatek respektu k sobě sama. Jak tě tvůj partner může respektovat, když nejsi schopen ve vztahu tolerovat nic nepříjemného?

Opravdové sexy sebevědomí nepochází z vyhledávání sebeuspokojení, ale spíše ze stavu, kdy ti nevadí odložit své uspokojení stranou. Což nás přivádí k…

Jak zabránit tomu, abys byl podveden

Krok 1: Nebuď ve vztahu s někým, kdo není dost dobře schopný odložit stranou své sebeuspokojení.

Tohle je docela jasné, ale nezamiluj se do prvního člověka, který se na tebe podívá bez zašklebení.

Hele, chodit se sebe-uspokojovačem může být úžasné, dokud jej nepřestaneš uspokojovat. Ale musíš se naučit vidět skrze příjemné pocity a podívat se na to, jak ten daný člověk skutečně žije svůj život. Je schopný obětovat se pro ostatní kolem něj? Je impulsivní? Zdá se, že je jeho život naplněn zbytečným dramatem? Přebírá za své činy zodpovědnost?

Problém s lidmi, kteří zakládají celý svůj život na vlastním uspokojení, je ten, že se v očích úzkostlivých a nejistých lidí zdají být sebevědomí. Pamatuji si, jak jsem potkal moji první přítelkyni. Jednou z věcí, kterou jsem na ni miloval, bylo to, že když něco chtěla, tak si pro to prostě šla a získala to. Byl jsem tehdy tak nejistý a potlačený, že mi to přišlo jako úžasná ukázka sebevědomí.

Později jsem přišel na to, že to byla ve skutečnosti jen úžasná ukázka sebeuspokojení. Jakmile chtěla mít na obličeji další pár genitálií, no, tak je získala.

Jak jsem už psal v jiném článku, skutečné sexy sebevědomí existuje jen když je člověk smířen s tím, co nemá. Skutečné sebevědomí pochází ze schopnosti odložit stranou a vzdát se vlastního uspokojení a tužeb a v případě nutnosti podniknout správné kroky.

Další potíž s lidmi ve vztahu s sebe-uspokojovači je, že si sami pro sebe myslí: „No, když je se mnou tak milující a šťastný, tak proč by někdy chtěl být s někým jiným?“

Jasně, ale v první řadě je s tebou ve vztahu jen pro své sebeuspokojení, ne pro intimnost. Takže samozřejmě že miluje být s tebou, dokud vše probíhá, jak on chce. Jakmile mu přestaneš poskytovat uspokojení, půjde a najde si někoho jiného.

Krok 2: Vytvoř si zdravé hranice

To znamená stát si za svým. To znamená říct co je a není ve vztahu přípustné jak pro sebe sama, tak pro tvého partnera. To znamená držet se v těchto mezích a hranice respektovat.

To znamená uvědomit si, že nejsi zodpovědný za štěstí tvého partnera stejně tak jako on není zodpovědný za tvé štěstí. Že nemáš právo požadovat od něj určité věci stejně tak jako tvůj partner nemá právo určité věci požadovat od tebe.

To znamená, že tvůj partner je zodpovědný za své problémy stejně tak jako jsi ty zodpovědný za ty své.

To znamená uvědomit si, že je občas tou nejlaskavější věcí nechat tvůj milovaný protějšek, aby se vypořádal se svými problémy sám.

Smyslem vztahu není mít všechny své životní problémy vyřešeny tvým partnerem, stejně tak jako ty nemáš vyřešit všechny životní problémy tvého partnera.

Smyslem vztahu je mít dva jedince, kteří se navzájem bezpodmínečně podporují a společně řeší své vlastní problémy.

Krok 3: Vždy buď schopen odejít

Tohle se často vyskytuje v mých odpovědích na emaily, které dostávám, a často to lidi zaskočí.

Ale vztah je jen tak silný, jako ochota každého ze zúčastněných odejít. Všimni si, že jsem neřekl touha odejít, ale ochota odejít. Každý zdravý vztah vyžaduje občasné milující, ale pevné „ne“. Jinak by se nikdy nic nezměnilo, protože by nebyl důvod něco změnit.

Jeden můj moudrý přítel mi před lety po dvou rozvodech řekl tu nejdůležitější lekci, kterou se naučil: „Nejrychlejší způsob, jak zabít vztah, je brát se za navzájem za samozřejmost.“

Vztah není povinnost. Je to volba. Každodenní. Je to volba, která říká: „Intimnost, kterou sdílíme, je pro mě lepší, než mé vlastní sebeuspokojení.“ Je to volba, která uznává, že krátkodobé výdaje stojí za dlouhodobé výhody. Je to volba cenit si toho, co vás dva v první řadě dalo dohromady. A poté se tím také dohromady nechat udržet.

(originální článek)

Poznámky pod čarou   [ + ]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *