Leo Babauta – Strach je kořenem tvých problémů

Každý můj a tvůj problém (a že jich je, velkých a malých) má kořeny ve strachu.

Někomu to může přijít očividné. Otázkou poté je, jak strach porazit. Jinému to tak jasné být nemusí. Proč jsou mé problémy s financemi, vztahy a prokrastinací způsobeny strachem?

Pojďme se podívat na obě otázky – Proč a Jak.

Nejprve Proč: zamysli se na každým problémem, který máš. A poté se zamysli nad tím, proč jej máš. Nebo proč jej nejsi schopen vyřešit.

Pár příkladů:

Prokrastinace: Pravděpodobně se bojíš selhání nebo nepohodlí z něčeho těžkého nebo máš strach, že propásneš něco důležitého (proč bys jinak kontroloval email a sociální média místo práce na těžkém úkolu?)
Dluhy: Zde je mnoho možných příčin, ale často se stává, že utrácíš více než vyděláš kvůli tvým nakupovacím návykům nebo kvůli strachu ze ztráty pohodlí, na které jsi zvyklý. Onen nakupovací návyk může být způsoben úzkostí (strach z něčeho nechtěného), osamělostí (strach z nedostatečnosti) nebo touhou vylepšit tvůj život (strach z toho, že nejsi v pořádku takový, jaký jsi). Vzdát se pohodlných věcí (jako ranní káva ve Starbucks, pěkný dům nebo auto) může být těžké pokud se bojíš nedostatku pohodlí a toho, že bez něj nejsi v pořádku nebo že tě ostatní budou soudit kvůli tomu, že tvůj dům/auto/oblečení nejsou tak pěkné.
Problémy ve vztahu: Příčin může být pochopitelně mnoho (včetně toho, že tvůj protějšek má větší problémy, ale vždy by ses měl podívat i sám na sebe)… některé druhy strachu vyvolávající potíže ve vztahu jsou strach ze ztráty kontroly (způsobuje touhu ovládat tvůj protějšek), strach z vlastní nedostatečnosti, strach z opuštění a další problémy s důvěrou, strach z nepřijmutí, strach z přijmutí tvého protějšku (což je ve skutečnosti strach ze ztráty kontroly).
Neschopnost cvičit: Opět, mnoho příčin, některé z nich mohou být: nedostatek času (strach z upuštění od něčeho, co jsi zvyklý dělat), cvičení je příliš těžké (strach z nepohodlí), žrouti času jako například televize a internet (nepohodlí a strach a z toho, že něco propásneš).
Neschopnost změnit jídelníček: V podstatě to samé jako u cvičení. Ale často se zde také vyskytují emoční problémy, v takovém případě jsou obavy velice podobné těm, které vedou k nakupovacím návykům a finančním problémům.
Práce, kterou nemiluješ: Možná nevíš, co chceš dělat, což znamená, že jsi ještě pořádně nezačal pátrat (strach ze selhání). Nebo to víš, ale ještě ses do toho nepustil (strach ze selhání), nebo se bojíš, že nejsi dostatečně dobrý.
Stres kvůli práci/škole: Máš toho dost na práci, ale množství práce není skutečným problémem. Tím je tvá obava z toho, abys vše stihl, takže máš nějakou představu/ideál (vše stihnu včas a perfektně) a máš strach z toho, že se nenaplní. Takže tvůj strach je založen na představě, která není realistická. Neuděláš vše dokonale a včas. To nikdo. Přijmi skutečnost, jistou část práce stihneš a uděláš ji dle svých schopností. A pokud selžeš, poučíš se z toho, tak svět funguje. Nikdo není dokonalý. Takový ideál neexistuje.

A tak dále. Všechny ostatní problémy jsou nějakým ztělesněním toho, co se děje v příkladech uvedených výše.

Strach ze selhání, strach z nedostatečnosti, strach ze ztráty kontroly, strach z osamělosti, strach z opuštění, strach z nepohodlí, strach z toho, že o něco přijdeš, strach z toho, že nejsi v pořádku takový, jaký jsi, strach z toho, že tvůj život není v pořádku takový, jaký je, strach z toho, že se tvůj ideál nesplní.

To všechno vede ke stejnému strachu: strach z toho, že nebudeš v pořádku, že nejsi dostatečně dobrý. Nedostatek víry v sebe sama a v přítomnost.

Takže co s tím uděláme?

Jak se vypořádat se strachem

Původně jsem tuto sekci nazval „Jak porazit strach“, ale to je právě ten problém. Vidíme strach jako nepřítele, kterého porazíme, nebo jim budeme poraženi.

A přitom jim není. Strach jsme my. Jsme lidské bytosti ve světě neustálých změn, to je děsivé. Bojíme se, že v chaosu změn nebudeme v pořádku, že selžeme, budeme odsuzováni, že náš život nebude v pořádku.

Ten strach je naší součástí, a tak bychom se jej neměli snažit „zničit“. Nemůže být zničen, i když se můžeš zbavit jednoho konkrétního strachu v jeden konkrétní moment, budeš jej ve svém životě i nadále cítit. Stejně jako my všichni. Není to něco, co se dá vymýtit – je to základní součást života.

Takže co s tím můžeme udělat?

  1. Můžeme si strach uvědomit. Když se nám něco nedaří, když trpíme, uvědomme si, že nás zastavuje strach. Podívej se, co by tím strachem mohlo být.
  2. Poté můžeme strach přijmout. Neciť se kvůli němu špatně, nesnaž se jej zničit, nepřej si, aby neexistoval. Je tvoji součástí. Součástí tvého života. Přijmi jej.
  3. Poté uvidíme, jak nás strach poškozuje. A jak se jim poškozujeme sami. Jak se můžeme vzdát utrpení tím, že se vzdáme strachu.
  4. Můžeme o strachu racionálně přemýšlet. Vlastně mu nech trochu prostoru a uvažuj o něm. Jaká je ta nejhorší možná možnost? Byl bys v podstatě v pořádku? (Odpověď je téměř vždy ano, možná by život nesplňoval tvůj „ideál“, ale přišel bys na to, jak se s tím vyrovnat.)
  5. Můžeme být vděčni za to, kým jsme a čím je ve skutečnosti život (na rozdíl od toho, kým nejsme nebo čím život není). Ceňme si sami sebe, ostatních a života v tomto okamžiku. Můžeme být vděčni za příležitosti, které nám tento okamžik přinesl, místo toho abychom se báli změny, kterou představuje. Například ztráta příležitosti je možnost udělat něco jinak, udělat něco těžkého je možnost vytvořit nebo udělat pro svět něco dobrého a změna je vždy příležitostí učit se a růst.
  6. Můžeme se navrátit do okamžiku a vidět jej dokonalý takový, jaký je. Když tento okamžik přijmeme pro to, co je, nebude existovat žádný ideál. Bez ideálů není ani strachu. Pokud nemáme ideál, představu o úspěchu, nebojíme se selhání. Pokud nemáme ideál toho, čím bychom měli být, nebojíme se toho, že nejsme dostatečně dobří. Pokud nemáme ideál toho, jací by měli být ostatní, nebudeme se na ně zlobit.

Je to proces uvědomění, přijmutí, spatření bolesti, nalezení vděčnosti a bytí v současném momentu bez ideálu.

Dá se to udělat. A nedlouho poté se objeví jiný strach. A můžeme cvičit znova.

Pomocí tohoto cvičení můžeme pracovat s těmi druhy strachu, které nám způsobují problémy. Můžeme je přijmout, aniž bychom jim dovolili nás zastavit. Protože usnadňujeme naše vlastní utrpení, je toho cvičením činem soucitu k sobě sama.

(originální článek)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *