Celestina Chua – Materialismus plodí nespokojenost

Jsi materialista? Vzhlížíš k penězům, luxusnímu zboží, autům nebo nemovitostem jako k prostředkům k dosažení štěstí? Můžou to být ale jakékoliv věci, třeba i předměty které považuješ za každodenní nezbytnost, například mobil, fotoaparát, mp3 přehravač, hodinky, atd…

Materialista je člověk, který je posedlý vlastněním materiálních věcí (luxusní zboží, velký obnos peněz…) a přirovnává je ke štěstí a naplnění. Obzvláště pokud je vlastnictví těchto věcí motivováno spíše z emočních důvodů (např. chtít vypadat lépe, cítit se lépe) než čistě z funkčních důvodů (komunikace s ostatními, cestování, atd.)

Materialismus se stal převládajícím trendem v naši společnosti. Jen se podívej na tu neustále rostoucí utkvělou představu o vydělávání více peněz a vlastnění více věcí. Zároveň jsme na tom z hlediska materiálních věcí lépe než kdy v historii, soudě podle naši spotřeby mobilních telefonů, počítačů a aut.

Na základě toho by sis mohl myslet, že jsou dnes všichni šťastnější než v minulosti. Nebo ne?

Naše nešťastná, blahobytná společnost

Podle všeho se zdá, že tomu tak není. V knize Společnost hojnosti (The Affluent Society) tvrdí její autor Galbraith, že navzdory zvyšujícímu se blahobytu společnosti lidé nejsou šťastnější. Ve skutečnosti se stávají méně šťastnými. Galbraith tvrdí, že materialismus plodí nespokojenost.

Když jsem si toto tvrzení před třemi roky během jednoho z mých marketingových předmětů (chování spotřebitele) přečetla poprvé, příliš jsem tomu nevěřila. Tehdy jsem byla poměrně dost materialistická, často jsem nakupovala s přáteli, sledovala nejnovější výstřelky módy a měla jsem v úmyslu časem získat materiální věci jako třeba kabriolet, velký dům, více peněz, lepší život, a tak dále.

S lidmi okolo mě to bylo stejné. Všichni kolem mě chtěli vlastnit materiální majetek (jak fyzické zboží, tak peníze), protože jsme věřili, že to zlepší kvalitu a požitek z našeho života. Toto smýšlení bylo dále upevňováno mými zkušenostmi. Kdykoliv jsem si pořídila něco, co jsem vždy chtěla, tak jsem se cítila šťastnější. A věděla jsem, že je to stejně tak i s mými přáteli. Mít více peněz znamenalo mít možnost koupit si více věcí, které chci, a žít a cítit se lépe, než kdybych měla méně peněz.

Podle toho by sis mohl přirozeně myslet, že lidé vlastnící velký majetek jsou šťastnější.

Iluze materiálního majetku

V průběhu posledních několika let jsem začala žít uvědoměleji. Začala jsem se ptát, jakou roli v našich životech hrají materiální cíle a jak jsou spojeny s naším štěstím. Tak například, vždy když jsem získala nějaký vytoužený materiální majetek, pocítila jsem velké uspokojení… nicméně toto uspokojení bylo obvykle krátkodobé. Bylo jen otázkou času (ať už den, nebo rok, ale většinou to bylo kratší období), než jsem se podívala na tu samou věc, která mě před krátkou dobou tak uspokojila a necítila jsem už tu samou reakci. Nikdy jsem o tom příliš nepřemýšlela a prostě jsem jen pokračovala v získávání dalšího majetku (kupování zboží a vydělávání více peněz), abych moji úroveň štěstí udržela. Myslela jsem, že je to normální. Společnost se vyvíjí, mé potřeby se mění. Vydělávala jsem více peněz, mohla jsem si toho více dovolit, a tak jsem měla větší očekávání, která jsem chtěla naplňovat. A tak to dál pokračovalo.

Po čase se ale získávání dalšího a dalšího majetku pro mé uspokojení stalo nekonečným cyklem. Po čase jsem si nemohla nevšimnout toho, že je něco špatně. Přišlo mi to divné. Pokud mě má materiální majetek učinit šťastnější, proč jej musím pořád získávat více, abych se udržela šťastnou?

Po dlouhém zkoumání sebe sama a společnosti kolem mě jsem začala skutečně chápat, co Galbraith myslel, když řekl „materialismus plodí nespokojenost“. Ukázalo se, že Galbraith není mimo, jak jsem si původně myslela. Ve skutečnosti identifikoval tento problém už v zárodku v roce 1958 (kdy napsal tuto knihu), ale od té doby tento problém přerostl ve fenomén obřích rozměrů. Uvědomila jsem si, že právě materialismus je to, co brání lidem stát se skutečně šťastnými. Materialismus ve skutečnosti dlouhodobě způsobuje nespokojenost. Pokud toto tvrzení slyšíš poprvé, může ti tato představa přijít absurdní. Ve zbytku článku vysvětlím, co tím myslím.

Materiální majetek: Umělý symbol štěstí

Když prozkoumáš naše hluboké touhy vůči materiálnímu majetku, zjistíš, že v této oblasti máme spoustu mylných představ. Nahlížíme na materiální majetek jako na most, který nám pomůže dostat se k našim ideálním životům, zvýšit úroveň našeho štěstí, vylepšit náš požitek ze života, zvednout naši sebedůvěru, pomoci nám cítit se hodnotněji, atraktivněji… Vidíme materiální zboží jako nástroj, který vylepší náš život. Zdá se nám, že s majetkem všechny naše problémy zmizí, nebo budou podstatně méně komplikované. Materiální majetek se vyvinul v náš svatý grál a reprezentuje symboly naděje, štěstí a radosti. Bohužel, tyto symboly nejsou nic víc, než jen umělým výtvorem člověka.

Spojení štěstí a materiálního majetku

Velkou roli v tomto hraje reklamní a obchodní průmysl. Každý rok jsou investovány miliardy do reklamy a reklamních kampaní, které toto spojení v našich myslích vytváří a posilňuje. Bez toho bychom majetek nezačali spojovat s emocemi, které pro něj nyní máme.

Takže jak to přesně obchodníci dělají? Nejprve se snaží porozumět všem nespokojenostem, kterým v životě čelíš, což může být nízké sebevědomí, osamělost, nespokojenost s prací, nespokojenost se životem, atd. Poté na tomto základě vytvoří nadějný marketingový image, který slibuje lásku, štěstí, přijetí, hodnotu, apod. Následně navrhnou marketingové strategie, které spojí jejich produkty s tímto nadějným image.

Toto pouto mezi produktem a image ti je vtloukáno do hlavy všude, kam se podíváš; marketingová kampaň, design produktu, obal produktu, reklama… V reklamě se poté za pomocí zvuku, videa a vhodné zprávy uměle vytvoří podnět, který v tvé mysli vytvoří pouto mezi produktem a štěstím.

Toto pouto se ve skutečnosti vytváří u všech produktů a značek na trhu, obzvláště u značek, které spoléhají na vzhled (mimo jiné luxusní značky). Příkladem mohou být auta, móda, telefony, fotoaparáty… nicméně se to může týkat i domácích značek, jako jsou šampony a toaletní potřeby. Proto se zdá, že produkty, respektive jejich značky, mají dnes svoji vlastní osobnost.

Zkus se třeba zeptat průměrného člověka v naši společnosti, co si myslí o značce Nike. Odpoví ti něco jako „just do it“, „volnost“, „svoboda“, „posilnění“. Nebo se zeptej někoho jiného, co si myslí o Apple a pravděpodobně uslyšíš věci jako „buď odlišný“, „cool“, „stylový“, atd. Vyjmenovali by lidé právě toto, kdyby nikdy nebyli přímo či nepřímo vystaveni podnětům těchto značek? Zkus si vzpomenout na další značky, se kterými jsi často ve styku a zamysli se nad myšlenkami a pocity, které se objeví, když na ně pomyslíš. Myslel/cítil bys něco z toho, kdybys nebyl nikdy vystaven žádnému marketingovému podnětu nebo lidem, kteří s nim byli v kontaktu?

Jakmile se lidé začnou vystavovat marketingovým podnětům, produkt začne v jejich myslích reprezentovat určitý image. Lidé, kteří mají touhy podobné danému produktu jej začnou chtít. Tito lidé začnou pracovat na získání tohoto majetku, protože když jej získají, cítí se, jako by tuto svoji konkrétní touhu naplnili. Když produkt konečně získají, cítí se spokojeně/šťastně, ať už jenom na krátkou dobu.

Nekonečný cyklus materialismu

Nicméně když pronikneš hlouběji, uvidíš, že materialismus zabraňuje lidem stát se skutečně šťastnými. Je to jako hlava 22, kdy samotný důvod, kteří tuto situaci vytvořil, zabraňuje jejímu vyřešení.

Když přijde čas vyvolat novou vlnu konzumu, obchodníci začnou spojovat touhy lidí a přísliby štěstí/radosti/uspokojení s novými produkty. Jaký je výsledek? Začneš být nespokojený s tvým stávajícím majetkem a místo toho se budeš snažit získat nový. Pořídíš si nové produkty k udržení svého štěstí a starých se zbavíš. To vede k nekonečnému cyklu materialismu.

Materialismus plodí nespokojenost

Zatímco se tohle všechno děje, tak skutečným problémům v tvém životě nevěnuješ pozornost a neřešíš je. Prostě v tvém životě nadále zůstávají, nedotčeny. Když usiluješ o materiální majetek, aby ses učinil šťastným, pouze odvracíš pozornost od tvých skutečných vnitřních problémů, kterým ve svém životě čelíš.

Právě proto materialismus plodí nespokojenost. Brání ti věnovat se tvým životním problémům a řešit je, brání ti na cestě ke skutečnému, nefalšovanému štěstí. Když jsi materialistou, začneš hledat uspokojení v majetku. Ale zboží funguje pouze jako dočasná, umělá náhrada, která zakrývá tvé nedostatky. Je nestálé a vnější. Není tím, kým skutečně jsi. Zatímco se zboží časem mění a nakonec bude zahozeno, ty zůstáváš. Tvé vnitřní problémy budou existovat do té doby, dokud se jim nepostavíš. Místo toho, abys vyhlížel ven směrem k majetku, se musíš věnovat svým problémům zevnitř.

Únik z materialismu

Závislost na materiálním majetku ti zároveň brání v tom, aby ses z cyklu materialismu osvobodil. To může být dost nepříjemná situace, protože pokaždé, když získáš něco nového nebo více peněz, jsi uspokojen falešným pocitem radosti, přestože tvůj motiv byl více emoční, než čistě funkční. Ten falešný pocit radosti upevňuje tvoji touhu zažít jej znovu. Je to takové podvědomé podmiňování tvé mysli, kdy tě pozitivní pocit přiměje pokračovat ve svém chování, abys získal více té „odměny“. Materiální majetek se tedy stane tvým spolehlivým řešením problému či nedostatků v tvém životě.

Jediný způsob, jak se mohou materialisté vymanit z cyklu materialismu, je poodstoupit od jejich přesvědčení že majetek se rovná štěstí a do toto své přesvědčení do hloubky prozkoumat. To se může stát, když někdo neustále usiluje o materiální majetek kvůli pocitu štěstí a zjistí, že tomuto honu není konce. Tvé nálady se stanou závislými na získávání zboží a bohatství. Navzdory všemu tomu majetku, který získáváš, se zdá, že pocit nespokojenosti stále číhá někde za rohem a nikdy nemizí. Tento cyklus bude pokračovat, dokud se sám nerozhodneš, že toho máš dost a zastavíš jej.

Dosáhni štěstí bez materiálního majetku

Jakmile jsem si byla vědoma umělého spojení mezi majetkem a štěstím, které bylo vytvořeno v mé mysli, začala jsem se z materialismu vymaňovat. Výpověď v práci a neexistence stálého příjmu se ukázalo být skvělou příležitostí pro hlubší zkoumání mé materialistické stránky. Kdykoliv jsem si chtěla něco koupit, zeptala jsem se sebe sama – Proč to chci? Jaký podnět mě vede k tomu, že to chci? Jakou mezeru v mém vnitru se tímto snažím zakrýt?

Občas není snadné dospět k odpovědi. Často jsem díky mému vnitřnímu zkoumání odkryla nejistoty a nespokojenosti, kterých jsem si původně nebyla plně vědoma. Kdykoliv jsem přišla na to, že je moje touha něco si pořídit vyvolaná nespokojeností, tak jsem se místo koupení daného zboží snažila raději přijít na to, jak mohu tuto nespokojenost vyřešit. Tento postup mi na mé cestě osobního rozvoje a poznávání sebe sama ohromně pomohl. Díky němu se stávám kompletnější, vědomější bytostí.

Právě v této době jsem začala plně vidět iluzi materiálního majetku, kterou nám společnost, média a lidé kolem nás neustále vštěpují. Emoční hodnota a oddanost vůči mým penězům, oblečení, doplňkům a zboží časem zmizely. Místo nich zůstala pouze funkční hodnota. S výjimkou toho, co ve svém životě nutně potřebuji, se materiální majetek stal věcí, kterou je hezké mít, ale na které nezávisí mé štěstí.

Například jsem přišla o moji vášeň nakupovat, kterou jsem v minulosti měla. Když s mými přáteli procházím kolem obchodních domů, nemám žádnou touhu nebo tendenci si něco koupit. A když si už vzácně něco koupím, tak má úroveň uspokojení není nikdy taková, jaká byla v minulosti.

Dnes je můj vztah k materiálnímu majetku a penězům naprosto odlišný od minulosti. To mě osvobodilo, protože mé štěstí už není založeno na množství majetku. Přestože jsem na tom materiálně „hůře“ (co se přijmu týče) než před čtyřmi měsíci, cítím se ve skutečnosti daleko více naplněnější a šťastnější.

Hloubkové zkoumání tvých materialistických tendencí

Zeptej se sebe sama na toto – Existuje v tvém životě nějaký materialistický majetek, který chceš vlastnit (nebo jej vlastnit více) aby ses cítil šťastně? Jaký majetek tě učiní nešťastným, když jej nebudeš mít?

Proč jej potřebuješ k tomu, aby ses cítil šťastně? Jaké emoční výhody z toho získáš? Každá emoční výhoda představuje určitou mezeru v tvém vnitru. Pokud si například koupíš produkt, aby ses cítil sebevědoměji, znamená to, že hluboko uvnitř se bez té věci necítíš tak sebevědomě. Pokud si kupuješ něco, abys vypadal atraktivněji, znamená to, že se bez toho majetku necítíš tak atraktivně.

Místo okamžitého nakupování materiálního majetku se spíše zamysli nad tím, jak vyřešit tvé vnitřní nespokojenosti. Co můžeš udělat pro to, abys je vyřešil bez pořizování majetku? Jak můžeš dosáhnout štěstí bez majetku?

Nedívej se na materiální majetek jako na tvůj zdroj štěstí, protože je to slepá ulička. Materiální majetek je jen dočasnou ozdobou v tvém životě. Místo něj raději pracuj na dosažení štěstí samotného, které leží mimo materiální zboží či bohatství. Právě na této cestě najdeš neochvějný zdroj štěstí a spokojenosti.

(originální článek)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *